043 / 430 22 70, +421 (0) 905 616 209

1
2
3

Brúsenie a leštenie

Opracovanie hrán skla do hladka.
Profily: U (trapézový) C (oblý). 
Po tomto úkone zostava opracovaná plocha matná.