043 / 430 22 70, +421 (0) 905 616 209

1
2
3

Fazetovanie

Fazetovanie je brúsenie a leštenie  pod určitým uhlom. Veľkosť uhlu a šírka fazety je závislá na hrúbke skla, do ktorého je zhotovovaná fazeta. Pretože brúsením vzniká matná plocha, ďalšou následnou operáciou je leštenie fazetovanej plochy.